CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng nhà máy nước Tam Phước -Công suất 7.200 m3/ngày

Xây dựng mới nhà máy xử lý nước cấp, lấy nước nguồn từ sông Ba Lai, công suất thiết kế của nhà máy là 7.200 m3/ngày gồm các hạng mục: 
Trạm bơm 1 và xử lý bùn
  • Công trình thu - Trạm bơm cấp 1
  • Hồ lắng bùn
Nhà máy xử lý:
  • Cụm xử lý - bể chứa nước sạch
  • Trạm bơm cấp 2
  • Nhà hóa chất
  • San nền – đường nội bộ
  • Hệ thống đường ống kỹ thuật
  • Hệ thống điện
  • Văn phòng công ty
Tuyến ống cấp nước
  • Bao gồm 21.915 m ống HDPE có đường kính từ D63-D250 truyền tải và phân phối nước sạch
Tổng mức đầu tư của dự án: 36,05 tỷ đồng
0983 863696