CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Tư vấn thiết kế xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống cấp nước cho 03 xã La Ngà, Ngọc Định, Phú Ngọc”

Chủ đàu tư: Ban quản lý dự án huyện Định Quán
 
Thời gian thực hiện: Tháng 08/2020
 
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật cấp 3
 
Tóm tắt về dự án: 

Xây dựng mới nhà máy xử lý nước mặt, lấy nguồn nước từ sông Đồng Nai, cấp nước cho các xác La Ngà, Ngọc Định, Phú Ngọc thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai gồm, công suất nhà máy 3.700 m3/ngày
Tuyến ống cấp nước với tổng chiều dài khoảng 40km ống HDPE từ D60 đến D315
 
Tổng mức đầu tư dự án: 35,65 tỷ
 
0983 863696