CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Tư vấn lập FS và thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước mặt sông Hậu thành nước phục vụ sản xuất, công suất 10.000 m3/ngày”

Xây dựng mới nhà máy xử lý nước mặt sông Hậu, trong khuôn viên nhà máy thủy sản Minh Phú – Hậu Giang, công suất xử lý 10.000 m3/ngày; cung cấp nước cho nhà máy thủy sản Minh Phú Hậu Giang

Gồm các hạng mục:


+ Công trình thu, tuyến ống nước thô

+ Trạm bơm: cấp 1, rửa lọc, bơm cấp 2

+ Cụm xử lý, trạm bơm rửa lọc, hóa chất

+ Hệ thống xử lý bùn

+ Hệ thống đường ống kỹ thuật, thoát nước


Tổng mức đầu tư dự án: 28,27 tỷ đồng
0983 863696