CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Giám sát cấp thoát nước - công trình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ thiết bị vào công trình “Trạm cấp nước tập trung liên xã Hòa An và xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Công suất 200 m3/h)

2022-06-15

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021 Tổng mức đầu tư dự án: 43 tỷ Nhà...

Xem tiếp
0983 863696