CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình “Đầu tư bổ sung và cải tiến công nghệ đạt công suất 45.000 m3/ngày đáp ứng yêu cầu cấp bách cấp nước cho Cần Đước – Cần Giuộc”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP-Long An

Khối lượng giám sát:

+ Thay thế bơm nước thô công suất 1.700 m3/h

+ Bổ sung hệ thống hóa chất cho nhà hóa chất

+ Bổ sung nâng công suất nhà máy ép bùn, lắp thêm máy ép bùn mới
0983 863696