CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Tuyến ống cấp 2 tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy nước Nhị Thành cấp cho khu vực huyện Bến Lức, Cần Đước. Gói thầu số 1 & 2: Từ cầu Rạch Chanh đến nhà máy nước Gò Đen và từ Cầu Rạch Chanh đến Trạm biến

Là tuyến ống truyền tải cấp nước nối tiếp từ nhà máy nước Nhị Thành cấp cho khu vực Cần Giuộc, Cần Đước, khối lượng giám sát gồm 03 tuyến chính:

 Tuyến 01: Đường DT830 từ Cầu Rạch Chanh đến NMN Gò Đen

 + 1926,2 m ống HDPE D560
 + 1794,5 m ống HDPE D450

 Tuyến 02: Đường DT830 từ Cầu Rạch Chanh đến trạm biến áp 110/220 KVA Rạch Chanh

 + 2388,0 m ống HDPE D500

 Tuyến 03: Đường DT830 từ trạm biến áp 110/220 KVA Rạch Chanh đến cuối tuyến

 + 3800,0 m ống HDPE D500
0983 863696