CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hệ thống tuyến ống truyền tải cấp nước trên địa bàn huyện Cần Giuộc Hạng mục: Đoạn từ Ngã Tư Chợ Trạm đến cảng quốc tế tân Lập

Khối lượng giám sát chính:

Tuyến 1: Đoạn từ ngã tư Chợ Trạm đến ngã tư Đông Thạnh

+ Chiều dài tuyến ống: khoảng 4,8 km ống HDPE D400

Tuyến 2: Đoạn từ ngã tư Đông Thạnh đến cảng quốc té Tân Lập

+ Chiều dài tuyến ống: khoảng 3,2 km ống HDPE D355
                                     Khoảng 3,6 km ống HDPE D315
0983 863696