CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Nhân sự

Công ty Cổ phần nước và xây dựng Hoàng Long có đội ngũ bao gồm các thạc sỹ, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, tiền đề và phát triển từ Waseco, một trong các đơn vị đứng đầu về cấp thoát nước. Ngoài ra, Công ty chúng tôi có đội ngũ hùng hậu các cố vấn, cộng tác viên là các chuyên gia cao cấp của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam; các giáo sư, giảng viên của các trường Đại học, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Công nghệ.
Qua các năm, nguồn nhân sự đã có sự tăng trưởng và phát triển một cách bền vững và như được mô tả tóm tắt bảng dưới đây:
STT Chuyên gia Chức vụ Chuyên môn Năm kinh nghiệm
Ban lãnh đạo:
1 Đinh Như Quý Chủ tịch HĐQT– Giám đốc ThS. Cấp thoát nước 20 năm
2 Phạm Văn Thủy P. Giám đốc KS. Kỹ thuật hạ tầng công trình xây dựng
KS. Cấp thoát nước
13 năm
Nhân sự chủ chốt.
3 Lê Kim Hoàng Bộ phận
công nghệ
Thạc sỹ cấp thoát nước 10 năm
4 Cao Ngọc Cường Bộ phận
công nghệ
Kỹ sư cấp thoát nước 03 năm
5 Nguyễn Quang Trung Bộ phận
công nghệ
Kỹ sư cấp thoát nước 15 năm
6 Trần Văn Tài Bộ phận
kết cấu
KS. Xây dựng 25 năm
7 Nguyễn Thị Bích Bộ phận
kết cấu
ThS. Xây dựng 11năm
8 Lương Bá Vinh Bộ phận
Điện, điện tử
KS. Điện, điện tử 16 năm
9 Nguyễn Cảnh Phong Bộ phận
giám sát
Kỹ sư xây dựng 14 năm
10 Phùng Điền Thoại Bộ phận
dự toán
Cử nhân kỹ thuật xây dựng 04 năm
11 Nguyễn Thị Lợi Kế toán Cử nhân 18 năm
12 Trần Thị Thanh Trang Văn thư Cử nhân 10 năm
 

1.ĐINH NHƯ QUÝ

Giám đốc

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư cấp thoát nước - Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội
 • Thạc sỹ hạ tầng kỹ thuật- Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội
 • Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá – hạng 2
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước.
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng – cấp thoát nước.
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm
 • 20 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Tham gia thực hiện, quản lý các dự án ODA về cấp thoát nước, xử lý nước sạch, xử lý nước thải, nâng cấp đô thị, biến đổi khí hậu….
 • Chuẩn bị và nghiên cứu dự án: đánh giá phân tích kỹ thuật, môi trường xã hội, tài chính kế toán;
 • Phân tích đầu tư: khái toán, phân tích chỉ tiêu tài chính;
 • Chuẩn bị dự án: nghiên cứu tiền-khả thi, khả thi, hỗ trợ kỹ thuật, báo cáo thẩm tra toàn diện;
 • Quản lý dự án: quản lý hợp đồng, bảo đảm chất lượng, quản trị rủi ro;
 • Quản trị doanh nghiệp: Nghiên cứu thị trường, chiến lược thâm nhập thị trường, thông tin cạnh tranh doanh nghiệp, quản trị tri thức doanh nghiệp: tư vấn và quản trị.
 

2. PHẠM VĂN THỦY

Phó Giám đốc

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư cấp thoát nước - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
 • Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng- Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM
 • Chứng nhận bồi dưỡng an toàn lao động, vệ sinh môi trường
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước -Hạng I
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng – cấp thoát nước – Hạng I
 • Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá – hạng I
 • Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm 13 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Quản lý dự án với các loại dự án khác nhau: hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà máy xử lý nước sạch, xử lý nước thải, dự án nâng cấp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường;
 • Chuẩn bị và nghiên cứu dự án: đánh giá phân tích kỹ thuật, môi trường xã hội, tài chính kế toán;
 • Phân tích đầu tư: khái toán, phân tích chỉ tiêu tài chính;
 • Chuẩn bị dự án: nghiên cứu tiền-khả thi, khả thi, hỗ trợ kỹ thuật, báo cáo thẩm tra toàn diện;
 • Quản lý dự án: quản lý hợp đồng, bảo đảm chất lượng, quản trị rủi ro;
 • Thực hiện các công tác kỹ thuật công nghệ, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, tính khối lượng, tính dự toán
 • Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế công nghệ các dự án cấp thoát nước.
 

3. LÊ KIM HOÀNG

Trưởng phòng thiết kế

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư cấp thoát nước - Trường Đại học Thủy Lợi
 • Thạc sĩ chuyên ngành Cấp thoát nước - Trường Đại học Thủy Lợi
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng – cấp thoát nước
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế thi công xây dựng – Cấp thoát nước
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm 10 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Chuẩn bị và nghiên cứu dự án: đánh giá phân tích kỹ thuật, môi trường xã hội, tài chính kế toán;
 • Phân tích đầu tư: khái toán, phân tích chỉ tiêu tài chính;
 • Chuẩn bị dự án: nghiên cứu tiền-khả thi, khả thi, hỗ trợ kỹ thuật, báo cáo thẩm tra toàn diện;
 • Thực hiện các công tác kỹ thuật công nghệ, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, tính khối lượng, tính dự toán
 

4.  NGUYỄN QUANG TRUNG

Bộ phận công nghệ

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư công nghệ môi trường – trường ĐH Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hàng nghề thiết kế công trình  cấp thoát nước hạng II
 • Chứng chỉ hàng nghề giám sát công trình  cấp thoát nước hạng II
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm 14 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Thiết kế công trình cấp thoát nước
 • Giám sát công trình cấp thoát nước.
 

5. CAO NGỌC CƯỜNG

Bộ phận công nghệ

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư hạ tầng đô thị chuyên ngành cấp thoát nước – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm   03 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Kỹ sư Cấp Thoát Nước
 • Thiết kế các công trình cấp thoát nước
 

6. TRẦN VĂN TÀI

Bộ phận kết cấu

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp trường ĐH dân lập Văn Lang
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp hạng II
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm   17 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Phụ trách bộ phận công nghệ
 • Thiết kế, kiểm soát phần kết cấu các công trình
 

7. NGUYỄN THỊ BÍCH

Bộ phận Kết cấu

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Thạc sĩ kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Chứng chỉ hành nghề kỹ sư xây dựng
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm 11 năm
 
 
 
Năng lực chuyên môn
 • Chủ trì, thiết kế xây dựng các dự án công trình cấp thoát nước.
 
 

8.  LƯƠNG BÁ VINH

Bộ phận điện

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư điện, điện tử trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện, điển tử hạng I
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát điện, điển tử hạng I
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm 16 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Thiết kế điện, điện tử các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng
 

9.  NGUYỄN CẢNG PHONG

Bộ phận giám sát

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư kỹ thuật công trình – trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình cấp thoát nước hạng II
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm 11 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Giám sát công trình cấp thoát nước.
 

10. PHÙNG ĐIỀN THOẠI

Bộ phận dự toán

Trình độ học vấn Bằng cấp
 • Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Lĩnh vực chuyên môn Năm kinh nghiệm 04 năm
  Năng lực chuyên môn
 • Phụ trách phần lập dự toán công trình
0983 863696