CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần nước và xây dựng Hoàng Long(Hoang Long Water And Construction Joint Stock Company) được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314433011 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 30/05/2014. Phát triển từ các thành viên chủ chốt thuộc Trung tâm tư vấn xây dựng – Công ty CP đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (Waseco), Phòng công nghệ nước môi trường – Công ty CP đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (Waseco)một trong các đơn vị đứng đầu nghành nước hiện nay.
Hiện Công ty Hoàng Long đang sở hữu một đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có năng lực cao trong lĩnh vực thực hiện các Dự án chuyên ngành về lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn, rò tìm rò rỉ, giảm thất thoát tại Việt Nam và kinh doanh thương mại các thiết bị về lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu năng lực tốt nhất cho vai trò của Tư vấn lập Dự án đầu tư, tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu; Tư vấn lập Báo cáo thẩm tra chi tiết (Due Diligence Study); đặc biệt là trong các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải, chúng tôi, Công ty Hoàng Long, xin đính kèm theo đây Hồ sơ năng lực – kinh nghiệm để trình bày tóm lược về năng lực – kinh nghiệm tư vấn đầu tư trong đó có kinh nghiệm chính về:
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
Lập Báo cáo đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi);
Lập Dự án đầu tư (Nghiên cứu khả thi) bao gồm các công tác khảo sát lập Báo cáo tái định cư, môi trường, giới, dân tộc thiểu số; Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công với công nghệ đan lọc hai tầng HDPE (Leopold – Mỹ) trong các công trình cấp nước, nhà máy xử lý cấp nước; và các công trình xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải; lập Tổng dự toán;
Lập Hồ sơ mời thầu; Đánh giá Hồ sơ dự thầu, Thẩm tra thiết kế thi công;
Lập Báo cáo DDS;
Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng trong các dự án cấp thoát nước và nước thải;
Thẩm định giá trị vật tư thiết bị và Tổng dự toán, Quản lý dự án, Quản lý hợp đồng
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mạng lưới cấp nước và nhà máy xử lý nước
Các công trình thoát nước và vệ sinh môi trường
Hạ tầng đô thị và khu công nghiệp
Nhà máy, nhà cao tầng và nhà đơn lẻ
Công trình giao thông

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 
Cụm xử lý nước cấp hợp khối (nước ngầm, nước mặt)
Cung cấp các thiết bị ngành nước (Thiết bị trộn, thiết bị phản ứng, tấm lắng lamen, đan lọc HDPE, Inox  v.v..) và xử lý chất thải.
Cho thuê thiết bị và công cụ máy xây dựng
Mua bán máy và thiết bị ngành xây dựng
Mua bán vật tư ngành xây dựng


 

                               Cụm xử lý nước ngầm hợp khối
 
 

                                      Cụm xử lý nước mặt hợp khối
 
NGÂN HÀNG CUNG CẤP TÍN DỤNG
Ngân hàng Tên ngân hàng:
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
Chi nhánh Cộng Hòa, TP Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Đinh Như Quý
Số tài khoản: 125296114
ĐT: 028.3811 8311  
0983 863696