CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Họp mặt thường niên TVTK

Đà Lạt 2022

Đà Lạt 2022

06 - 15 -2022

Đà Lạt 2022

Xem tiếp
Họp mặt TTTV năm 2019

Họp mặt TTTV năm 2019

07 - 20 -2021

Hình ảnh họp mặt các thành viên thuộc ngôi nhà TTTV thiết kế Waseco năm 2019

Xem tiếp
Họp mặt TTTV năm 2020

Họp mặt TTTV năm 2020

07 - 20 -2021

Hình ảnh họp mặt các thành viên thuộc ngôi nhà TTTV thiết kế Waseco năm 2020

Xem tiếp
Họp mặt TTTV năm 2021

Họp mặt TTTV năm 2021

07 - 20 -2021

Hình ảnh họp mặt các thành viên thuộc ngôi nhà TTTV thiết kế Waseco năm 2021

Xem tiếp
0983 863696