CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tuyến ống cấp nước HDPE D500 (từ NMN Tân Tiến – Dự án Thanh Long Bay)

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận
 
Thời gian thực hiện: Tháng 03/2022

Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2
 
Tổng mức đầu tư dự án: 195.538.052.000 đồng (giá trị sau thuế).
 
Mô tả tóm tắt dự án: 

Đầu tư lắp đặt 22.187 m đường ống, bao gồm:

21.681m ống HDPE D500 (lấy nguồn từ Nhà máy nước Tân Tiến). Điểm đầu từ ngã 4 đường Nguyễn Minh Châu - Lý Thái Tổ (xã Tân Tiến, thị xã LaGi) đến điểm cuối dự án Thanh Long Bay (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam)
506m ống HDPE D315 trong khu dự án Thanh Long Bay

Xây dựng bể chứa 1500 m3 + trạm bơm tăng áp trong khu vực Thanh Long Bay

Tổng mức đầu tư (khái toán): 195.538.052.000 đồng (giá trị sau thuế).
0983 863696