CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: đầu tư bổ sung và cải tiến công nghệ đạt công suất 45.000 m3/ngày đáp ứng yêu cầu cấp bách cung cấp nước cho Cần đước-Cần giuộc

Chủ đầu tư: Công ty hạ tầng nước DNP Long An.
Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàn Mỹ Việt Nam (PERNAM).

Khối lượng thẩm tra bao gồm:

 + Gia tăng công suất cấp nước nhà máy Nhị Thành từ 30.000 lên 45.000 m3/ngày.
 + Lắp đặt Bể trộn đa tia - Máy bơm nước thô - Nâng công suất hệ thống Clo - Máy ép bùn.

Tổng mức đầu tư: 14,8 tỷ đồng
0983 863696