CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, huyện Định Quán

Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.
Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Miền Nam

Các hạng mục đầu tư xây dựng: 
 1. Hồ nước thô: 
 2. Trạm bơm I: 
 3. Cụm xử lý: 
 4. Bể chứa nước sạch
 5. Nhà hóa chất + Kho 
 6. Hồ lắng bùn: 
 7. Nhà quản lý:  
 8. Cổng tường rào:  
 9. Hạ tầng kỹ thuật khu nhà trạm:
 10. Hệ thống điện
 11. Tuyến ống cấp nước 
Tổng mức đầu tư: 39,1 tỷ đồng
0983 863696