CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt Thiết bị Bể lắng lamen, lọc trọng lực, công suất 15m3/h Hạng mục: Thiết bị khu xử lý nước sinh hoạt thuộc Dự án Xây dựng mới cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai

0983 863696