CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Gói thầu: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình (EPC). Công trình: Cải tạo và nâng công suất hệ thống xử lý nước thải đạt công suất 54 m3/ngày. đêm.

Khối lượng thực hiện:

Thiết kế và thi công nâng công xuất trạm xử lý hiện hữu đạt 54 m3/ngày đêm

0983 863696