CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Chi tiết

Van phao điều chỉnh tốc độ lọc

Van phao điều chỉnh tốc độ lọc

Van phao điều chỉnh tốc độ lọc.

Được sử dụng để điều chỉnh tốc độ lọc trong các bể lọc

Vật liệu chế tạo bằng Inox 304


0983 863696