CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Water supply and drainage design - works

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tuyến ống cấp nước HDPE D500 (từ NMN Tân Tiến – Dự án Thanh Long Bay)

2022-06-15

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận Thời gian thực hiện: Tháng 03/2022 Tổng mức đầu tư dự án: 195.538.052.000 đồng (giá trị sau thuế).

Xem tiếp

Tư vấn thiết kế xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống cấp nước cho 03 xã La Ngà, Ngọc Định, Phú Ngọc”

2022-06-15

Chủ đàu tư: Ban quản lý dự án huyện Định Quán Thời gian thực hiện: Tháng 08/2020 Công trình: Hạ tầng kỹ thuật cấp 3 Tóm tắt về dự án: Xây dựng mới...

Xem tiếp

Tư vấn lập FS và thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước mặt sông Hậu thành nước phục vụ sản xuất, công suất 10.000 m3/ngày”

2021-07-20

CĐT: Công ty CP thủy sản Minh Phú Hậu Giang Nhà thầu EPC: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước Tổng mức đầu tư: 28,27 tỷ đồng

Xem tiếp

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thi công các hạng mục còn lại của giai đoạn 2, Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá, công suất 20.000m3/ngày

2021-07-20

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á Mekong – Rạch Giá. Thời gian thực hiện: năm 2020

Xem tiếp

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (Tiểu dự án 5, thuộc Hợp phần III) Nguồn vốn vay WB

2022-06-15

CĐT: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. Thầu chính: Viện khoa học thủy lợi miền Nam. Tổng mức đầu...

Xem tiếp

Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công là lập dự toán xây dựng công trình: Trạm cấp nước tập trung liên xã Hòa An và xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - Công suất: 200 m3/giờ

2022-06-15

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang. Tổng mức đầu tư: 43,0 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Năm 2021

Xem tiếp

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng nhà máy nước Tam Phước -Công suất 7.200 m3/ngày

2021-07-20

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành. Tổng mức đầu tư: 36,05 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Năm 2021

Xem tiếp
0983 863696