CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
logo

Water supply and drainage

Gói thầu số 09: Xây dựng + thiết bị nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Nam Thái và mở rộng tuyến ống hệ thống cấp nước liên xã huyện An Biên

2022-06-15

Gói thầu số 09: Xây dựng + thiết bị nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Nam Thái và mở rộng tuyến ống hệ thống cấp nước liên xã huyện An Biên

Xem tiếp

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt Thiết bị Bể lắng lamen, lọc trọng lực, công suất 15m3/h Hạng mục: Thiết bị khu xử lý nước sinh hoạt thuộc Dự án Xây dựng mới cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai

2021-07-20

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt Thiết bị Bể lắng lamen, lọc trọng lực, công suất 15m3/h Hạng mục: Thiết bị khu xử lý nước sinh hoạt thuộc Dự án Xây dựng...

Xem tiếp
0983 863696